Print

Zigeuners krijgen "pleisterplaats"

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

In de buurt van Provinciaal Domein Puyenbroeck stelt het provinciebestuur een perceel ter beschikking aan woonwagenbewoners als pleisterplaats.
Dat is een plaats waar ze tijdelijk kunnen verblijven. Volgens provincieraadslid Marc Joris (Vlaams Belang) zal dat een nefaste invloed hebben op het toeristische karakter van het domein.
'Er is een storm van protest op komst en de gemeente Wachtebeke wordt met een groot deel van de problemen opgezadeld', zegt Joris.

Print

Wisselmeerderheid met Vlaams Belang in provincieraad

Written by Werner Marginet on . Posted in uit de provincieraad

Tijdens de provincieraad van woensdag 22 juni '11 kwam een diepe kloof aan  het licht tussen de coalitiepartners van de “tripartite” die de provincie  Oost-Vlaanderen bestuurt.
OpenVLD enerzijds en CD&V en SP.a anderzijds, stonden met getrokken messen tegenover elkaar.
De inzet van het conflict was niet politiek, ethisch, communautair of ideologisch.
Het ging om een veel gevoeliger punt: geld. Volgens de nieuwe regelgeving moeten de provincies een zorgvuldig onderscheid maken tussen de toelagen voor de fractiewerking enerzijds en die voor de politieke partijen anderzijds.

Print

Interpelatie houtduif

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

Op de webstek van VILT las ik dat de Vlaamse land- en tuinbouwsector volgens de Boerenbond elk jaar honderdduizenden euro’s schade lijdt door houtduiven die vaak massaal op de akkers neerstrijken. De huidige afschrikkingstechnieken zijn ontoereikend omdat bij houtduiven snel gewenning optreedt, zelfs bij een regelmatige afwisseling van de afschrikmiddelen. De voorbije tien jaar is de houtduivenpopulatie in Vlaanderen verdubbeld. De provincie West-Vlaanderen nam als eerste het initiatief om in 2008 een weekend te organiseren waarin extra inspanningen werden geleverd om de houtduif te bejagen. Ook nu is West-Vlaanderen nog trekker van zo’n initiatief om de duivenschade aan groenten en andere teelten in de provincie binnen te perken te houden. Het duivenweekend is een samenwerking tussen Hubertusvereniging Vlaanderen en de landbouworganisaties ABS en Boerenbond. Sinds 2009 vindt het in elke Vlaamse provincie plaats, ook in de onze dus.

Print

Een plaats voor Van Wilderode

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

Op de webstek van onze provincie wordt het wedstrijdproject “Gedicht zoekt muur” aangekondigd.
Oost-Vlaamse plattelandsgemeenten en hun bewoners “… kunnen een locatie, meerbepaald een muur, voordragen die een gedicht verdient.
De winnende locatie zal de inspiratiebron vormen voor een gedicht van de plattelandsdichter.” Dat gedicht zou dan op de winnende muur aangebracht worden.
Ons raadslid Lena Van Boven stelde een variant voor op zo’n wedstrijd, maar dan toegespitst op de poëzie van Anton Van Wilderode.