Print

Plaatsen van AED’s naar aanleiding van persartikel

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

Mondelinge vraag:  plaatsen van AED’s

Mijn aandacht werd getrokken door het persartikel: ‘Provincie dekt hartfalen in sportverzekering’. De aanleiding van die uitbreiding in de sportongevallenverzekering is de vaststelling dat er de afgelopen jaren een aantal sporters plots overleden ten gevolge van een hartaanval. Het betrof hier jonge, sportieve mensen zonder specifieke medische voorgeschiedenis die tijdens of na het sporten plots door een hartstilstand getroffen werden. In het artikel zegt het Diensthoofd Sport verder: “We willen een voorbeeld stellen aan de bevolking”.

Print

Tussenkomst: schimmelziekte bij de es

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

Mondelinge vraag:  Schimmelziekte bij de es.

Iedereen kent ongetwijfeld de grote mooie boom met zijn rechte stam en sterk omhoog gerichte takken, de es. Hij is dikwijls te zien midden in een wei als schaduwboom maar de es is ook naast de eik en de beuk de belangrijkste boom in onze bossen. Helaas is hij gevoelig aan schimmels.

Print

Schriftelijke vraag: hygiëne in schoolkeukens

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

Uit een verslag van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV) voldoet één op de drie schoolkeukens niet aan de eisen.
Vorig jaar werden er 1200 controles uitgevoerd door de inspecteurs van het FAVV. 32,7 procent kreeg een ongunstig advies.

Zijn er tijdens het schooljaar 2011-2012 controles uitgevoerd in de Provinciale scholen?
Zo ja, in welke scholen? Wat was het resultaat

Antwoord: in afwachting