Print

Persmededeling Islam. geloofsgemeensch.

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

OOST-VLAANDEREN SUBSIDIEERT ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP DIE EERDER DOOR DE STAATSVEILIGHEID ALS EXTREMISTISCH BESTEMPELD WERD.

De Islamitische geloofsgemeenschap 'De Koepel’ met als gebiedsomschrijving de stad Antwerpen is gevestigd in Borgerhout en telt 513 geregistreerde leden. Het gaat vooral om jonge (3de generatie) allochtone (Marokkaanse, Turkse, Aziatische) Islamieten en Vlaamse bekeerlingen. Daarvan wonen er 452 in het Antwerpse, 40 in Oost-Vlaanderen.

Print

Tussenkomst overname domein ‘DE STER’

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

De kogel is door de kerk, de overname van het domein ‘De Ster’ is een feit.

De overlast van de laatste jaren veroorzaakt door jongeren voornamelijk uit het Antwerpse zal wel een reden zijn dat de Stad St-Niklaas blij zal zijn met de overname. De trots over het in het bezit zijn van een mooi en veelzijdig recreatiedomein is uiteindelijk ondergeschikt gebleken aan de miserie van de steeds terugkerende problemen tijdens de zomermaanden.

Print

Persmededeling mbt Islamitische geloofsgemeenschappen

Written by Administrator on . Posted in uit de provincieraad

Islamitische geloofsgemeenschappen lappen de verplichting om het Nederlands als voertaal te gebruiken aan hun laars

Op de provincieraad van  19 februari 2014 werden de punten “Goedkeuring meerjarenplan 2014 – 2019" van de Bosnische islamitische geloofsgemeenschap Ensarija te Gent en  van de Turkse islamitische geloofsgemeenschap Yavuz Sultan Selim te Ledeberg uitgesteld na een tussenkomst van onder meer de Vlaams Belangfractie. De webstek van de geloofsgemeenschappen bleek immers enkel opgesteld in respectievelijk het Bosnisch en het Turks. Om erkend te worden, moet een lokale geloofsgemeenschap (van welke godsdienst ook) aan verschillende criteria voldoen: ze moet het Nederlands gebruiken in contacten met de overheid én als voertaal bij de werking, maar is niet verplicht het Nederlands als de taal van de liturgie te hanteren.

Print

Tussenkomst beleids-en budgetbesprekingen 26/11/13

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

Het ‘provinciaal vereffeningfonds’ is in 2006 in het leven geroepen met de bedoeling om het slachtoffer van een strafbaar feit te vergoeden. In ruil moet de minderjarige dader enkele uren presteren in een organisatie met een sociaal of maatschappelijk doel. Naargelang de gepresteerde uren wordt het slachtoffer dan vergoed.