Print

Tussenkomst overname domein ‘DE STER’

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

De kogel is door de kerk, de overname van het domein ‘De Ster’ is een feit.

De overlast van de laatste jaren veroorzaakt door jongeren voornamelijk uit het Antwerpse zal wel een reden zijn dat de Stad St-Niklaas blij zal zijn met de overname. De trots over het in het bezit zijn van een mooi en veelzijdig recreatiedomein is uiteindelijk ondergeschikt gebleken aan de miserie van de steeds terugkerende problemen tijdens de zomermaanden.

Maar hoofdstuk 8 Art 12 in het raadsbesluit is hoopgevend, want ik lees in de ‘samenwerking tussen de partijen’ dat deze erkennen en verklaren dat de openbare veiligheid en rust in en rond het recreatiepark steeds moet worden gegarandeerd. DE STAD zal voorzien in voldoende inzet v/d lokale politie en DE PROVINCIE zal de toegang tot het domein regelen met het oog op veiligheid en rust.

Naargelang omstandigheden en evoluties zal er gebruik worden gemaakt van identiteitscontrole en het toepassen van een toegangsprijs. Ik zou graag iets meer willen vernemen over die ‘omstandigheden en evoluties’. Wil dat zeggen dat er meteen van bij de overname toegangsgeld zal gevraagd worden of niet? Zal er permanent controle zijn of niet? Is er een plan van aanpak hoe men die rust en veiligheid gaat garanderen?

Waar wij het een beetje moeilijk mee hebben is dat het vragen van toegangsgeld een gevolg is van de overlast die een bepaalde groep veroorzaakt. Het komt erop neer dat de brave burger het gelag betaalt. Waar wij het ook moeilijk mee hebben is dat de toegang tot het ene domein, zoals in het volgende punt ‘De Brielmeersen’, dat daar en in andere domeinen de toegang gratis blijft en in De Ster niet.

Ik heb ook nog een vraagje over het ‘Vormingscentrum Heywijk’ dat ingekleurd is als overgenomen maar voor de rest vind ik daar in het dossier niets van terug. Blijft de werking en functie dezelfde als voorheen of krijgt dat centrum een andere invulling?
Ik ben ook nieuwsgierig naar de stemming in deze raad aangezien dit punt reeds in St-Niklaas op de agenda van de gemeenteraad is verschenen en daar VLD zich heeft onthouden en CD&V tegen heeft gestemd.

Lena Van Boven