Print

Persmededeling mbt Islamitische geloofsgemeenschappen

Written by Administrator on . Posted in uit de provincieraad

Islamitische geloofsgemeenschappen lappen de verplichting om het Nederlands als voertaal te gebruiken aan hun laars

Op de provincieraad van  19 februari 2014 werden de punten “Goedkeuring meerjarenplan 2014 – 2019" van de Bosnische islamitische geloofsgemeenschap Ensarija te Gent en  van de Turkse islamitische geloofsgemeenschap Yavuz Sultan Selim te Ledeberg uitgesteld na een tussenkomst van onder meer de Vlaams Belangfractie. De webstek van de geloofsgemeenschappen bleek immers enkel opgesteld in respectievelijk het Bosnisch en het Turks. Om erkend te worden, moet een lokale geloofsgemeenschap (van welke godsdienst ook) aan verschillende criteria voldoen: ze moet het Nederlands gebruiken in contacten met de overheid én als voertaal bij de werking, maar is niet verplicht het Nederlands als de taal van de liturgie te hanteren.

Beide geloofsgemeenschappen ontvingen een brief van de Deputatie waarin zij werden aangemaand om hun webstek aan te passen tegen 26 maart 2014 in de door de provincie gewenste zin. Zij werden er ook op gewezen dat de wetgeving m.b.t. de erediensten sancties voorziet bij niet naleving van de afspraken (dwangtoezicht of zelfs opheffing van de erkenning).

De geloofsgemeenschap Ensarija koos voor de gemakkelijkste oplossing en haalde haar webstek (tijdelijk?) van het net. De vraag stelt zich op welke manier de provincie nog kan controleren of deze gemeenschap het Nederlands gebruikt als voertaal bij de werking. Wat als de webstek volgende week opnieuw op het net gegooid wordt? De geloofsgemeenschap Yavuz Sultan Selim volhardde in de boosheid en weigerde haar webstek aan te passen.

Gedeputeerde Jozef Dauwe (CD&V) riep kordaat op om het dossier Yavuz Sultan Selim niet goed te keuren. De meerderheid steigerde en voorzitter De Buck (Open VLD) schorste de zitting. Gedeputeerde Dauwe werd duchtig de levieten gelezen door zijn collega’s en haalde uiteindelijk bakzeil. Fractievoorzitter Olaf Evrard en raadslid Stefaan Van Gucht (beiden Vlaams Belang) steigerden en verwezen naar de omzendbrief van voormalig Vlaams minister Keulen (Open VLD) betreffende de erkenningsprocedure van geloofsgemeenschappen. Na een heftige discussie leverde de provincieraad een positief advies af. Vlaams Belang en NV-A toonden zich beginselvast en stemden tegen.

Olaf Evrard, fractieleider