Print

Terrein voor geluidsproducerende sporten

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

Graag meer uitleg bij de studie die zal uitgevoerd worden over de ondersteuning bij de bouw en exploitatie van een terrein voor geluidsproducerende sporten.

Ik hoop dat het niet bij een studie zal blijven. Dit dossier ligt al jaren op tafel zonder dat er iets concreet uit de bus komt.
Ik heb begrepen dat u het plan van minister Muyters niet steunt i.v.m. de inplanting van een terrein in havengebied en het havenbestuur zal zich daar ook tegen verzetten.

  • Welke terreinen komen er wel in aanmerking?
  • Zijn er reeds concrete plannen?
  • Op welke termijn zullen die terreinen er komen?
  • Welk budget is er voorzien?

Lena Van Boven