Print

Reglementen op prov. domeinen

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

In het verslag aan de raad lees ik dat dit reglement wordt herwerkt en afgestemd op de politiereglementen van de andere provinciale domeinen.
Ik ben dan ook eens gaan kijken naar de reglementen van de twee provinciale domeinen in mijn omgeving. Namelijk Puyenbroeck en De Ster in St-Niklaas.

Van het domein Puyenbroeck is er een duidelijk en uitgebreid reglement te vinden in het politiereglement. Van De Ster slechts enkele regeltjes, terwijl dit domein met zijn specifieke problemen nood heeft aan een duidelijk reglement. Ik hoop dat hier aan gewerkt wordt?

Een reglement is één zaak het doen naleven is een andere. Een overtreding moet vastgesteld worden door een beëdigd persoon om er een sanctie aan te kunnen koppelen en aangezien er slechts uitzonderlijk politie aanwezig is op de domeinen is het moeilijk om op te treden tegen overtreders tot ergernis van de bezoekers die zich wel aan de regels houden.

Een oplossing of een verbetering kan zijn om het personeel aan te zetten om de opleiding tot beëdigd persoon te volgen. Dit zou kunnen gestimuleerd worden vanuit de provincie.
Niet dat elke overtreding direct moet gesanctioneerd worden, het zou al helpen als er op overtredingen gewezen wordt en daarvoor moet men niet beëdigd zijn.

Ik hoor regelmatig van bezoekers dat er bepaalde regels niet in acht genomen worden en daar niet tegen opgetreden wordt.
Er is wat reglementen betreft én de in het in praktijk brengen ervan nog wat werk aan de winkel.

Lena Van Boven