Print

Stopzetting van concessie Provinciaal Domein ‘De Ster’

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de provincieraad

In september brachten mijn collega’s van St-Niklaas de problematiek van ‘De Ster’ op de gemeenteraad. We werden gecontacteerd door de mensen die daar eet-en drankstandjes uitbaten aan de ’Beachclub’. Voor die mensen is de maat vol. Zij zijn de overlast, het misbruik en de bedreigingen aan hun adres meer dan beu zijn en kunnen en willen niet langer functioneren onder die stress.

De provincie heeft sinds de overname in 2014 het beheer in handen en is dus verantwoordelijk voor het domein. Wil ik hier met de vinger naar de provincie wijzen? Neen. Maar het is een probleem dat al jaren aansleept en steeds erger wordt. Wel heb ik het gevoel dat de provincie een beetje achter de feiten aanholt en pas reageert indien er zich problemen stellen. Een goed beleid moet orde op zaken stellen en problemen voorkomen.
Wat zijn de feiten?
•    Vandalisme. Het vernielen van sanitair, gebruik van douches en kleedruimtes als toilet, vernielen van lockers.
•    Handtastelijkheden. Vooral jonge meisjes en ook kinderen zijn het slachtoffer.
•    Inbraak in het domein en diefstallen. Ter hoogte van de bushalte dringen er tientallen jongeren tegelijk over de omheining. Diefstallen uit tassen en zo meer.

De concessiehouders van de kiosken geven hun concessie op en sluiten hun zaak wegens grove onbeleefdheden, plassen tegen de kiosk, uitdaging, vernieling en bedreiging. Om het met de woorden van de uitbaatster te zeggen: “Het is zo ver gekomen dat ik moet werken onder politiebegeleiding, dat kan ik niet”.

Hoe zit het dan met de controle? Die is onbestaande: aan de ingang is er enkel identiteitscontrole van de woonplaats waar de toegangsprijs door bepaald wordt. ID-kaarten worden gewoon doorgegeven. Degene die aan de kassa zit krijgt de pas niet te zien, de controle gebeurt met een toestel. De kassa wordt bemand door een student(e) die de bevoegdheid niet heeft om op te treden bij misbruik. Er is summiere politiecontrole per fiets, die komen dikwijls te laat en kunnen niet overal zijn. Enkel politiecontrole VOOR de ingang waarbij potentiële bezoekers zonder ID terug op de bus worden gezet, is effectief maar gebeurt zelden.$

Wie zorgt er voor de overlast? Meestal groepen jonge Noord-Afrikanen tussen 16-18 jaar. Soms asielzoekers die in grote groepen aankomen en die in het bezit zijn van een gratis beurtenkaart. Dat gaat dan meestal over kleinere diefstallen zoals het stelen van de handdoeken van de Marokkanen die dan onderling op de vuist gaan. De asielzoekers komen ook af met briefjes voor gratis drank wat voor de horeca-uitbaters niet werkbaar is.

Er komen ook groepjes met waterpijp, andere met een BBQ of een trekkar vol eten en drinken om een feestje te bouwen.
Redders worden gepest en bootjes niet op tijd teruggebracht. Dat resulteert dikwijls in een kat- en muisspelletje. Ook de treinbestuurder moet het ontgelden. Er stappen meer jongeren op dan er betalen. De jobstudenten die meestal worden ingezet bij de attracties, zijn niet opgewassen tegen de groepjes pestkoppen om het nog mooi uit te drukken.

De concessiehouders klagen ook over het feit dat ze sinds de overname niet meer weten waar ze terecht kunnen met hun klachten. Bij de stad worden ze verwezen naar de provincie als beheerder. De directeur is niet bij machte om sommige zaken aan te pakken. Het is duidelijk dat een samenwerking tussen provincie, de stad en de politie de enige oplossing is.

Conclusie: Een en ander is niet meer werkbaar. Er rest de uitbaters niets anders meer dan ermee op te houden.
Het is duidelijk dat extra maatregelen zich opdringen tegen de nieuwe start van het seizoen in 2017. Er moet alerter opgetreden worden. De provincie wist met de overname van het domein dat het een zorgenkindje was dat speciale aandacht nodig had en is daar toch wel te laks in geweest. Toen de overname van het domein in september 2014 hier op de agenda stond, konden we lezen in het raadsbesluit bij hoofdstuk 8 art.12 over de samenwerking tussen de partijen, dat zijn de stad St-Niklaas en de provincie: “ dat deze erkennen en verklaren dat de openbare veiligheid en rust in en rond het recreatiepark steeds moet worden gegarandeerd. De Stad zal voorzien in voldoende inzet van de lokale politie en de provincie zal de toegang tot het domein regelen met het oog op veiligheid en rust”.
Beide partijen zijn hier zwaar tekort geschoten. Met het oog op het derde seizoen onder beheer van de provincie rijst nu de vraag hoe al die problemen zullen aangepakt worden?

Wat zal er gebeuren met de concessie die normaal pas afliep in 2019? Hoe zal dat opgevangen worden?
We mochten al het één en ander vernemen uit de pers. Ook een reactie van de gedeputeerde en die stelt mij een beetje teleur. Ik heb de indruk, maar u kan mij hier tegenspreken, dat de zaken een beetje geminimaliseerd en voor zich uit geschoven worden. Ik hoop niet dat er zal gewacht worden tot 2019 om van ‘De Ster’ terug het familiedomein te maken dat het vroeger altijd geweest is.

Het antwoord van gedeputeerde Hertog was zeer teleurstellend ondanks de noodkreet van de concessiehouders.
Volgens hem is alle overlast te wijten aan drukte, warmte en testosteron. Dit is niks nieuws en gebeurt overal...
Het feit dat er regelmatig jongeren over de draad kruipen minimaliseert hij met het antwoord dat men als jongere wel eens onder de omheining kruipt voor een nachtelijk zwempartijtje...Zeer ernstig kan je zo een antwoord van iemand die het beleid uitstippelt en het beheer van een domein in handen heeft niet noemen...

Enig begrip voor de concessiehouders heb ik evenmin gehoord. Aangezien de lokale politie niet staat te springen om daar 'oppas' te spelen wordt er een domeinwachter aangesteld. Ook wordt de piste onderzocht van een bewakingsfirma op aanvraag. Ook met De Lijn volgt er een overleg.
Wordt ongetwijfeld vervolgd...

Lena Van Boven