Print

Het Lokaal Toewijzingsreglement

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Het verwonderd mij eigenlijk dat het zolang heeft geduurd eer dit reglement op de raad gebracht is.(reeds in 2008 akkoord voor opmaak) Eigenlijk gaat het hier slechts over een kleine aanpassing in het standaardluik van het ‘intern huurreglement’ meer bepaald bij de absolute voorrangsregels. 
Als ik lees dat de maatschappij Tuinwijk reeds eind 2007 in een schrijven kenbaar heeft gemaakt vragende partij te zijn voor een lokaal toewijzingsreglement teneinde bepaalde problemen in de toekomst beter te kunnen aanpakken dan stel ik mij ernstige vragen bij het beleid.

Print

Vraag om reglement van inwendige orde voor openbare biblotheek

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Normaal zou ik deze vraag in de beheerraad van de bib brengen maar aangezien het vorige week pas is geweest en de volgende raad waarschijnlijk voor na het groot verlof is wil ik mijn vragen graag hier stellen.
De aanleiding daarvoor is een situatie die ik daar donderdag meemaakte.
Vier allochtone meisjes namen op het eerste verdiep nogal luidruchtig plaats aan een tafel en ik was wel verwonderd dat er geen boeken werden bovengehaald maar een kleine picknick.