Print

GRUP Slachthuis

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Wij zullen ons op dit punt onthouden en wel om de volgende reden: Wij geloven dat er te weinig rekening gehouden wordt met de impact die het realiseren van een 200 à 300-tal wooneenheden op de slachthuissite zal hebben op het kruispunt aan de Oude-Bruglaan na deze bestemmingswijziging. Er vormt zich nu al op sommige dagen en uren een file vanop de Oude-Bruglaan tot de oprit E17.

Print

Toekomstvisie bibliotheekbeleid

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Op de jongste beheerraad van de Bibliotheek  werd een heikele kwestie aangekaart. De Vlaamse regering zal de plicht die elke gemeente heeft, geld in een bib. te steken, afschaffen.  Of met andere woorden elke gemeente kan het subsidiekraantje dicht draaien en/of zachtjes aan laten uitdruppelen. Er dient opgemerkt dat de Openbare Bibliotheek van Lokeren een zeer goed draaiende dienst is waardoor de Lokeraars intens gebruik wordt van gemaakt.

Print

Overlast in bibliotheek

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Nog in verband met de Bibliotheek. Ik weet niet of alle raadsleden er zich bewust van zijn dat de overlast van jongerengroepjes die storend gedrag vertonen in de bibliotheeklokalen, nog steeds aan het groeien is. Dat is nu al meer dan een decennium dat ik dit hier in de raad ten berde breng.
Het werd allemaal nogal gemakkelijk weggewuifd maar nu stellen verschillende andere bronnen vast dat de overlast de spuigaten uitloopt. De politie moet er soms aan te pas komen, de ‘Dienst Integrale Veiligheid' is ingeschakeld en men overweegt camera’s te installeren op de verdieping. Die jongerenoverlast zou volgens ik vernomen heb, in de hand worden gewerkt omdat WIFI gratis in de bib ter beschikking wordt gesteld van de bezoekers.

Print

EVA Gezinswelzijn

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Ik heb over de inhoud van het huishoudelijk reglement enkele vragen.
In het ontwerp wordt verwezen naar een aantal groepen die bij voorrang toegang krijgen tot de kinderopvang. Op basis van het gelijkheidsbeginsel kunnen bezwaren geformuleerd worden tegen deze positieve discriminatie. Ik vrees dat deze voorrangsregels zullen leiden tot discriminatie van de opvang voornamelijk voor goed opgeleide tweeverdieners, die uiteindelijk wel het hoogste tarief betalen.