Print

Belasting op administratieve stukken

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Wij gaan dit niet goedkeuren. Dit is al de derde belastingverhoging in evenveel jaar. Daar waar een identiteitskaart twee jaar geleden 17euro kostte zal dat nu 21euro zijn, een verhoging van 4euro waarvan 3,80euro stadsbelasting!

Dit is niet in verhouding met het FOD Binnenlandse zaken die een verhoging van respectievelijk 0,20cent (EIK) en 0,10cent (KIDS) doorvoert.

Print

Vraag ivm. fietspad Klipsenstraat (Gr 26 oktober 2015)

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

(Tussenkomst punt 22 op de agenda van 26 okt 2015)

Een vraag in de marge, over een ander stukje fietspad dat ook deel uitmaakt van dat lange afstandsfietsnetwerk langs de spoorweg Gent-Antwerpen. Het deel richting Waasmunster dat start aan de Klipsenstraat is een tweetal jaar geleden in gebruik genomen. Sinds vorig jaar staat het ook op het veilige schoolrouteplan en toch is er nog steeds geen verlichting.

Print

Vraag Inbraken (Gr 26 oktober 2015)

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Er wordt weer gigantisch ingebroken in onze stad. Het is geen nieuw fenomeen maar een constante geworden. In het begin denk en hoop je dat het zal overwaaien maar met het open grenzen beleid zal het alleen maar erger worden. Tijdens de zomermaanden was het even rustiger, die mensen hebben ook recht op vakantie maar ondertussen is het hek van de dam. Een hek of een dam is zelfs geen belemmering meer. Dag of nacht speelt geen rol meer. Een bewijs dat criminelen steeds stouter worden.

Print

Opvolging opvang asielzoekers

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

In opvolging van de vragen van vorige maand ivm opvang van asielzoekers willen we graag een huidige stand van zaken.

Volgens het antwoord dat we toen kregen waren er 18 plaatsen bezet volgens latere cijfers die ik ergens in een krant heb gezien was er sprake van 32 asielzoekers die reeds opgevangen worden.

Print

Gebruik van drones tijdens Lokerse Feesten

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

We worden geconfronteerd met een vrij nieuw fenomeen dat op korte tijd een hoge vlucht heeft genomen. Drones duiken tegenwoordig overal op. Sommige handelaars geven er al eentje cadeau bij een bepaalde aankoop en zelfs in warenhuizen worden ze spotgoedkoop aangeboden.
Op veel festivals, en ondertussen ook op alle provinciale domeinen, zijn drones verboden wegens te gevaarlijk. Terecht als je weet dat de roterende bladen diepe snijwonden kunnen veroorzaken bij aanraking.