Print

Verkaveling Oude-Bruglaan

Written by Lena Van Boven on . Posted in uit de gemeenteraad

Er wordt hier gevraagd om een verkaveling goed te keuren op één van de drukste plaatsen in Lokeren waar de verkeerssituatie echt problematisch is. Een verkaveling met bijna 300 wooneenheden en 428 parkeerplaatsen, dat wil al iets zeggen.
De file die er ontstaat al voor drie uur in de namiddag, van de verkeerslichten aan de Martelarenlaan tot bijna aan de Rozenstraat, is blijkbaar nog niet lang genoeg.

De drukte die de inplanting van de school in de buurt daar met zich meebrengt is nog niet druk genoeg. Het woongebied zal een ontsluiting krijgen, één ontsluiting!, allemaal via die overbelaste Oude-Bruglaan waar men dagelijks staat aan te schuiven voor de brug.
En te bedenken dat het extra verkeer van en naar de voormalige slachterij één van de redenen was om het bedrijf daar weg te krijgen.

Zonder alternatief om de druk aan de Oude-bruglaan te verminderen is dit project goedkeuren op zijn minst lichtzinnig te noemen.
(Het enige alternatief in de toekomst zal een extra brug over of een tunnel onder de Durme zijn, ook al wordt dat nu nog weggelachen.)
Ook voor de verkeershinder die de bouwwerken op zich zullen meebrengen hou ik het hart vast. Ik lees dat zelfs het tonnageverbod over de brug tijdelijk wordt opgeheven. Ongetwijfeld zal daar goed van geprofiteerd worden door ander vrachtverkeer dat verder in de industriezone Rozen moet zijn. Er wordt nu al niet te nauw gekeken naar dat verbod. Dit wordt levensgevaarlijk voor fietsers in de bocht over de brug.

Er wordt hier met de hinder die deze verkaveling voor de omgeving zal veroorzaken totaal geen rekening gehouden.
Wij hebben om deze reden in het verleden reeds tegengestemd en zullen dat blijven doen.

Lena Van Boven

zie ook: 280 nieuwe wooneenheden op slachthuissite uit HLN